Opuscle Clinica Alba

La Clínica Alba volia una publicació per als seus clients que fos diferent de les habituals i que expliqués el tipus d’odontologia es fa a les seves clíniques. La Clínica Alba té un claim molt clar i diferenciador a la seva marca —Odontologia Amiga— i necessitava una publicació on s’expliqués d’una manera clara i molt visual el significat que té per a ells aquest rètol.

Decidim dissenyar una publicació que combina dos formats, DIN A-5 i DIN A-6, enquadernats amb grapa, en el primer dels quals podem trobar la informació més tècnica de la clínica i els seus serveis en el format més gran; i, en contrast, en el format A-6, un disseny més visual on predominen fotografies friendly de persones en estat de felicitat i confort, per transmetre la sensació de benestar que se sent a les seves clíniques.

El disseny respecta la identitat corporativa pròpia de la marca, però a la vegada es combina amb fotografies amb codis visuals més actuals i atractius.

Client: Clínica Alba
Serveis: Disseny del llibret de presentació de la clínica
Fotografia: Carles Fargas